Situational Awareness

Bewust van: jezelf, anderen, omgeving en de tijd

Niet alleen op basis van risico, gevaar, dreiging, etc. SA is veel meer dan dat. Wij maken mensen bewust van hun omgeving, zichzelf en de invloed die zij hierop hebben. Signaleren van welzijn, klantbehoeftes, onvrede, communicatie, etc. maar ook de positieve dingen beter zien, duiden en hierop reageren.

Kortom Situational Awareness is voor iedereen!


Situational Awareness Clinic

Een laagdrempelig en praktische kennismaking met het herkennen van de eerste signalen in uw werk- leefomgeving die kunnen leiden naar een ongezonde en onveilige situatie. Tijdens deze clinic doen we een groot beroep op de inzet van onze zintuigen, een natuurlijk menselijk vermogen. Hierdoor is de SA methodiek voor iedereen succesvol toe te passen.

Na het volgen van één clinic bent u in staat vroegtijdige signalen te benoemen en hierop binnen uw persoonlijke vermogen te reageren. Dit programma is geschikt voor iedereen die graag wil participeren in het veiliger maken van zijn/haar werk- en leefomgeving en een antwoord zoekt op de vraag: ‘waar moet ik dan op letten?’

Situational Awareness BASIC

Een basis bewustwordingsprogramma waarbij we u in 4 uur theorie en 4 uur coaching on the job bewuster maken van uzelf, anderen, uw omgeving, context en het belang van tijd. Door de laagdrempeligheid van het SA BASIC programma is het geschikt voor iedereen ongeacht functie in een organisatie of rol in onze samenleving.

Situational Awareness ADVANCED

Een programma voor mensen waarbij informatie verzamelen door het kunnen signaleren en duiden van intentie en gedrag van mensen in hun omgeving beroepsmatig van belang is. Het programma zet in op het voorkomen van incidenten en de hoge kosten die hieruit voortvloeien. De deelnemers zijn na het volgen van het programma optimaal bewust van zichzelf, collega’s en de omgeving waarin zij zich bevinden. Zij kunnen afwijkend gedrag binnen een specifieke omgeving duiden en zijn zij in staat incidenten te voorkomen. Dit doen zij door vroegtijdige indicatoren die kunnen leiden tot ongewenste situaties te signaleren en hierop te participeren.

In welke branche bent u werkzaam?
Zie hieronder wat Situational Awareness voor uw branche en werknemers kan betekenen.
Het programma omvat 8 uur theorie (indoor), 6 uur praktijk (outdoor) en 4 uur coaching on the job. Hierbij wordt u zeer bedreven in het signaleren en reageren op situaties die afwijkend zijn en kunnen leiden tot ongewenste incidenten.

Situational Awareness PRO

In dit programma gaan we 5 volle dagen zeer intensief aan de slag met elkaar. De SA PRO is voor proffessionals die al meerdere jaren ervaring hebben in de veiligheid branche en bekend zijn met leidinggevende verantwoordelijkheden. Dit kan zijn binnen: private beveiliging, politie, defensie, etc. Facetten als: SA ADVANCED, leidinggeven en nemen, zoekmethodes, planvorming, presenteren, rapporteren, etc. komen allen aan bod. Voorstudie en huiswerk opdrachten zijn o.a. onderdeel van dit programma voor professionals. Na deze krachtige opleiding bent u optimaal bewust van uw omgeving en uw positie daarin. Hierdoor bent u nog beter in staat gevolgen van bepaalde signalen en handelingen op de juiste waarde te beoordelen en hierop te reageren. U stuurt uw team met nog meer zelfvertrouwen aan op een consistente, snelle en effectieve wijze, ongeacht uw werkomgeving.

ESIF - European Security Intelligence Foundation

De stichting European Security Intelligence Foundation (ESIF) propageert het borgen van kennis, kwaliteit en standaarden in het domein Security & Intelligence. ESIF doet dit door het promoten van onafhankelijk gecertificeerde beroepsopleidingen in dit domein waarin het handhaven van standaarden, kennis, kunde en vaardigheden gewaarborgd worden. Onder andere door middel van registratie en permanente educatie. ESIF is de eerste instantie in Europa die pro-actief securitymanagement onafhankelijk en transparant waarborgt. De Situational Awareness programma’s zijn ESIF gecrediteerd.Situational Awareness Coaching-on-the-job

In de weken na de training krijgen medewerkers de gelegenheid om het geleerde in de praktijk te brengen en de succesvolle impact te ervaren. Situational Awareness verzorgt daarna coaching-on-the job. Bij coaching-on-the-job komen onze senior trainers bij de medewerkers in hun eigen werksituatie. Ter plekke analyseren we daar een aantal praktijksituaties. Deze worden met de medewerker doorgenomen.

Tijdens de ‘On the job’ is het waar te nemen wat iemand kan en doet en waar iemand zich nog verder in kan ontwikkelen. Daarnaast is met coaching-on-the-job goed zichtbaar hoe de dynamiek van het werken met anderen de eigen inzichten en vaardigheden beïnvloedt.
On-the-job coaching kan één op één, per koppel of met een klein team uitgevoerd worden waar trainees op dat moment werkzaam zijn. Dit betekent dat de medewerkers voor deze dag niet te hoeven worden uit geroosterd.