Winkelcriminaliteit is te voorkomen wanneer vroegtijdige signalen worden herkend

Nederlandse retailers besteedde 1,10 procent van hun omzet in anti diefstaloplossingen, goed voor een bedrag van 1,05 miljard euro

Ondanks hoge investeringen in voornamelijk de technologische winkel- en productbeveiliging, is er momenteel nog geen sprake van een concrete en constructieve daling van het derving percentage door winkelcriminaliteit in de retail.

De oplossing hiervoor volgens Situational Awareness, zijn uw medewerkers! Zij zijn in het bezit van het meest geavanceerde gereedschap om ervoor te zorgen dat uw dervingpercentage dat voortkomt uit winkelcriminaliteit verlaagt, namelijk hun zintuigen, een aangeboren menselijk vermogen.

Situational Awareness is een pro-actieve manier van beveiligen. Het is een werkwijze met een mooie bijvangst namelijk, een stapje lager op de agressieladder in plaats van hoger. We benaderen veiligheid en het toepassen van onze methodiek vanuit service, kwaliteit en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Iedereen is verantwoordelijk voor de veiligheid van elkaar en het voorkomen van winkelcriminaliteit. Dit realiseren we door in onze programma’s collectieve awareness, sociale cohesie en oprechte betrokkenheid op de werkvloer te creëren. We doen dit door het inbrengen van de juiste kennis en vaardigheden en alle ogen en oren op de werkvloer in te zetten, ongeacht functie.

De signalen zijn er, wij leren u deze te herkennen

Een hotel is een gastvrije omgeving die staat voor een prettig tijdelijk thuiskomen. Gasten en bezoekers vinden hier een omgeving om elkaar ongestoord te ontmoeten en ontspannen te verblijven. Het is niet een plek die snel geassocieerd wordt met criminaliteit, maar toch…
Diefstal, vandalisme en agressie zijn zaken waar gasten, bezoekers en vooral medewerkers dagelijks mee te maken krijgen. Dit tast niet alleen de reputatie van het hotel aan, maar leidt ook tot hoge kosten.

Regel overtredend gedrag en criminaliteit binnen het hotelwezen te verminderen, is een proactieve houding een uitkomst. Niet door uw personeel op te leiden tot politieagenten, maar hen te voorzien van relevante kennis en vaardigheden die hen in staat stelt om door middel van een hoog omgevingsbewustzijn, afwijkend gedrag snel te herkennen. Met deze nieuwe vaardigheden zijn zij in staat om te anticiperen op wat er eventueel gaat gebeuren en kunnen zij incidenten voorkomen. Dit geldt niet alleen voor de veiligheid professional binnen uw organisatie, maar voor al uw medewerkers, ongeacht hun functie. Hierdoor kunnen zij fungeren als een menselijk observatie netwerk.

Iedereen kan bijdragen aan een optimaal gezonde en veilige werkomgeving.

Het doel van de SA-programma’s is medewerkers te leren om incidenten te voorkomen en hier gezamenlijk in op te trekken.

Onze programma’s zijn onderverdeeld in meerdere levels, zodat deze optimaal aansluiten op de diverse werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de medewerkers en zijn ESIF geaccrediteerd.

Voorkomen is beter dan genezen

Een ziekenhuis is in de eerste plaats een instelling die staat voor kwalitatief hoge zorg. Mensen die ziek of behoeftig zijn, vinden hier een omgeving om ongestoord te herstellen. Het is niet een plek die snel geassocieerd wordt met criminaliteit, maar toch…
Diefstal, vandalisme en agressie zijn zaken waar bezoekers en vooral het ziekenhuispersoneel dagelijks mee te maken krijgen. Dit tast niet alleen de reputatie van het ziekenhuis aan, maar leidt ook tot hoge kosten en een negatieve werksfeer.

Om het risico op criminaliteit en daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid binnen ziekenhuizen te verminderen, is een proactieve houding een uitkomst. Niet door het verplegend personeel op te leiden tot politieagenten, maar hen te voorzien van relevante kennis en vaardigheden die hen in staat stelt om door middel van een hoog omgevingsbewustzijn, afwijkend gedrag snel te herkennen. Afwijkend gedrag kan leiden tot een ongewenst incident. Met deze nieuwe vaardigheden zijn zij in staat om te anticiperen op wat er eventueel gaat gebeuren en kunnen zij incidenten voorkomen. Dit geldt niet alleen voor de veiligheid professional binnen uw organisatie, maar voor al het ziekenhuispersoneel ongeacht hun functie. Iedereen kan bijdragen aan een optimaal gezonde en veilige werkomgeving.

Onze Situational Awareness programma’s zijn geaccrediteerd door het ESIF. Het doel van onze programma’s is medewerkers te leren om incidenten te voorkomen. Dit doen wij door hun omgevingsbewustzijn te verhogen, vroegtijdige signalen die aan een incident voorafgaan te herkennen en hierop te participeren. Zowel als individu als in teamverband.
Onze programma’s zijn onderverdeeld in meerdere levels, zodat deze optimaal aansluiten op de diverse werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de medewerkers.

In een teamsport bepaalt de zwakste schakel niet de kracht van het team.
De zwakste schakel wordt in een team opgevangen

Vaak is het onmogelijk voor één persoon om een situatie compleet te overzien en te begrijpen. Elkaar aanvullen is een noodzaak en een kracht. Een consistent en gezamenlijk bewustzijn is in dit soort gevallen zeer belangrijk om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Bovendien geldt ook hier de stelregel: twee weten meer dan één. Communicatie, het uitwisselen van kennis en informatie, is een belangrijke pijler voor het verkrijgen van gezamenlijk bewustzijn. Veel ongelukken ontstaan door miscommunicatie en de daaraan gerelateerde incorrecte besluitvorming.

Onze Situational Awareness trainingen verhogen de perceptie, verbetert het inzicht, zoomt in op teamwork en stelt in staat om de gevolgen van handelingen beter te kunnen inschatten. Onze programma’s verbeteren omgevingsbewustzijn op alle niveaus zowel individueel als team.

Naast de diverse levels binnen onze programma’s, is er ook aandacht voor een wisselend arbeidsveld waar medewerkers door de huidige maatschappelijke verschuivingen mee te maken kunnen hebben.

Onze programma’s zijn altijd op maat ontwikkeld, omdat SA - mensenwerk is.